Trainingsmaterialen: Voldoening door focus

De trainingsmaterialen zijn hieronder te vinden. Ze dienen ter herhaling op een later stadium. Blijf je focus verbeteren en behaal zo meer resultaat en voldoening. Gebruik de inloggegevens die je hebt gekregen na de training om de materialen en het bonusmateriaal te zien. Ze zijn gemaild naar de contactpersoon van de training.

Er is ook bonusmateriaal beschikbaar. Slimmer met mails omgaan. En verhoog je focus door goede pauzes te houden en door op je slaap en voeding te letten. Ook is er een overzicht van boeken, video’s of podcasts over het trainingsmateriaal.